กลุ่มหลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. ทักษะการนำเสนอทางธุรกิจ 
  2. กลยุทธ์การบริหารการตลาดสมัยใหม่
  3. กลยุทธ์การขายในยุค Thailand 4.0 
  4. ปลุกพลังนักขายในตัวคุณในยุค Thailand 4.0
  5. เจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบชนะสามฝ่าย 
  6. เทคนิคการขายแบบ Direct Selling

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 278,631