ECONTHAI Colorful New Year 2016

...ศิษย์เก่ง เพราะครูดี...

เมื่อวานผมโชคดีได้ไปพบอาจารย์ที่้ป็น HR GURU ของไทย ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้าน HR ในงาน ECONTHAI Colorful New Year 2016 ของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ก่อนวันครู 16 มกราคม 59 ถึง 4 ท่าน ผมได้รับโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่สมัยผมเป็น HR น้องใหม่กว่า 20 ปีที่แล้ว
1. ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา
2. อ.วรพงษ์ รวิรัฐ
3. อ.ชำนาญ พิมลรัตน์
4. อ.บำรุง รามศรี

สุขใจอีกวันของศิษย์คนนี้ครับ
ผมขอให้สัญญาครับว่า ผมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีเพื่อสืบทอดเจตนารมย์ในการพัฒนาวงการวิชาชีพ HR ของบ้านเราครับ

ต้น ธนุเดช ธานี
Visitors: 293,180