Competency Base Interview

Competency เครื่องมือสำคัญในการสัมภาษณ์งานยุคใหม่จริงหรือ ? 
โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

เคยมีเพื่อนๆ HR ถามผมว่า เครื่องมือสำคัญในการคัดเลือกพนักงานใหม่ (Selection) มีอะไรบ้าง ?
ผมตอบเพื่อนผมไปว่ามันมีเครื่องมือสำคัญอยู่ 3 ชนิด คือ

1. การทดสอบ (Test) ซึ่งเราสามารถออกแบบทดสอบได้หลายอย่าง แต่จากประสบการณ์ที่ผมคลุกคลีเรื่องการสัมภาษณ์งานมากว่า 24 ปี ผมจะนิยมออกแบบทดสอบเองให้หัวหน้างานออกแบบเองให้เหมาะสมกับหน้างาน โดยอาศัยปัญหาสำคัญๆ หรือปัญหาซ้ำซากในการทำงาน มาเป็นแบบทดสอบเฉพาะตำแหน่ง

2. การสัมภาษณ์ (Interview) ปัจจุบัน Competency ถูกหยิบมาใช้ในงาน HR มากขึ้น การสัมภาษณ์ก็ใช้ Competency เป็นคำถามหลักในการคัดเลือกคนเข้าทำงานครับ
แต่มันตลกตรงที่ว่ามีการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์จาก Competency ดูเป็น Modern HR แต่เวลาประเมินผลการสัมภาษณ์ดันใช้ Check List ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Competency มาประเมิน แบบนี้ตลกไม่ออกเหมือนกัน ...ถ้าผมเป็นผู้บริหารคงจะถามว่า อ้าวแล้วจะสัมภาษณ์เชิง competency (Interview based on competency) ไปทำไมกันหว่า ?
สัมภาษณ์ด้วย competeny ก็ต้องประเมินด้วย competency ครับ ผมได้แนบแบบฟอร์มประเมินผลจาก competency ที่น่าสนใจ เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ แล้วนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงานครับ

3. การตรวจสอบ (Check) เช่น 
- สอบประวัติการทำงานจากที่ทำงานเก่าที่ HR นิยมทำกัน 
- ตรวจประวัติอาชญากรรม อันนี้ลูกค้าอเมริกามักจะบังคับให้ตรวจสอบ 
- ตรวจสุขภาพตามกฏหมาย และข้อกำหนดของลูกค้า
- ตรวจสุขภาพจิต จะได้ไม่รับพวกเพี้ยนๆ เข้ามาทำงาน อาจโหลดทางเวป แล้วมาประยุกต์ใช้ได้ครับ

ทั้งหมดเพื่อคัดเลือกคนเก่ง คนดี และคนกล้า ที่ใช่กับงาน และวัฒนธรรมองค์กร (culture) เข้ามาช่วยกันทำงาน และพัฒนาองค์กรครับ

ส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการเป็นวิทยากร

ขอขอบคุณ PEOPLE DEVELOP CENTER CO., LTD. และ PTG ENERGY ที่ให้ผมไปบรรยาย และร่วมเรียนรู้แทคติคการสัมภาษณ์อย่างสนุกสนาน ในหัวข้อ "เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective Interview Techniques)

PEOPLE DEVELOP CENTER CO., LTD.
People Develop Business Develop

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter

Visitors: 296,510