THAILAND HR FORUM 2015 " Conceiving Workplace Diversity & Inclusion "

     โอกาสดีๆ ในชีวิตที่ได้พบปรมาจารย์ด้าน HR ที่สอนวิชาผมมาและผมนับถือ อย่างท่านอาจารย์ ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา, ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล, ท่านอาจารย์สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
และ HR GURU อีกหลายท่านในงาน THAILAND HR FORUM 2015
" Conceiving Workplace
Diversity & Inclusion " @ Swissotel Le Concorde, Bangkok ครับ

ภาคเช้าได้เรียนรู้หัวข้อ "Managing Diversity-related Conflict" จาก ดร.นิรมล จินดานุวัฒน์, รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข และ ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ภาคบ่ายได้เรียนรู้หัวข้อ "Structuring Inclusive Environment by Planned Strategic Change" จาก อ.สรวุฒิ หรณพ และอ.ดิษฐวัฒน์ โสภิตอาภาพงศ์ ครับ

...เลยทำให้รู้ว่า Employee Engagement มีความสัมพันธ์กับ Diversity ครับ

กด Like ให้ทีมวิทยากรทุกท่านที่ PMAT คัดเลือกมา

ขอเก็บภาพหลายมุมในงานมาฝากกันครับ

Visitors: 293,190