กลุ่มหลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ภาวะผู้นำ การจูงใจ การให้คำแนะนำปรึกษา (Supervisor Skills and Leadership Program)

"ผู้นำสมัยใหม่สร้างได้ไม่ยาก"

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

 1. การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร
 2. การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 3. การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ
 4. การพัฒนาหัวหน้างาน สู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ
 5. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 6. ภาวะผู้นำและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
 7. เทคนิคการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน อย่างไรให้ได้ผล
 8. ศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
 9. หัวหน้างานเชิงบวก สไตล์การทำงานเชิงรุก
 10. จิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
 11. จิตวิทยาการจูงใจ สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่ดี 
 12. เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
 13. เทคนิคการสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิผล 
 14. เทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษา สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 15. เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 279,166