กลุ่มหลักสูตร ด้านการบริการ (Service)

เราให้บริการในกลุ่มงานด้านบริการ เพื่อยกระดับการบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า จากทีมงานวิทยากรมืออาชีพ

1. การบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Service Excellence)   

Visitors: 78,279