กลุ่มหลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. จิตบริการและการทำงานอย่างสร้างสรรค์
  2. กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
  3. ยกระดับการบริการที่เหนือชั้น
  4. การจัดการข้อร้องเรียนและการสื่อสารเพื่องานบริการ
  5. มารยาทการทำงานและการรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
  7. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และ เทคนิคการทำมาตรฐาน 5ส

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาคุยกับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513


Visitors: 279,165