กลุ่มหลักสูตร ทักษะผู้จัดการ และการบริหารกลยุทธ์ (Manager Skills and Strategic Management)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. ทักษะผู้จัดการยุคใหม่
  2. เทคนิคการบริหารจัดการร่วมสมัย สำหรับผู้บริหารยุคใหม่
  3. การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร
  4. เทคนิคการบริหารสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้บริหารองค์กรยุคใหม่
  5. การบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่
  6. การเสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่
  7. ผู้จัดการมือใหม่ 
  8. การจัดการองค์กรสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ 

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 285,543