กลุ่มหลักสูตร OKR & KPI และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (OKR & KPI and Action Plan)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ด้านการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (Modern Manager) 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ และวัฒนธรรมการบริหารขององค์กร

ด้วยประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

ด้วยปรัชญาการบริหาร " People Develop Business Develop "

Visitors: 122,143