กลุ่มหลักสูตร การกำหนดเป้าหมายด้วย KPIs / OKRs / MBO, การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการบริหารเวลา (Goal Setting, Action Plan & Time Management)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. เทคนิคการออกแบบและกำหนด KPI ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ
  2. การบริหารผลลัพธ์การทำงานยุค Work From Home
  3. การบริหารและกำหนดเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร 
  4. OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  5. การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  6. เทคนิคการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้น
  7. การวางแผนงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. การแปลงนโยบายและกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้วย Balanced Scorecard
  9. เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาคุยกับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 278,630