กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาองค์กร และการปรับปรุงงาน (Organization Development and Work Improvement)

หลักสูตรที่เราให้บริการด้าน Organization Development and Productivity ได้แก่

1. Organization Development

2. Clean Technology เทคโนโลยีสะอาด เพื่อการบริหารอย่างยั่งยืน

3. 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และเทคนิคการทำมาตรฐาน 5 ส

Visitors: 64,950