กลุ่มหลักสูตร การปรับปรุงงาน Kaizen และ 5ส (Work Improvement)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. เทคนิคการปรับปรุงงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร
  2. การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. การพัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อความสุขและสำเร็จในการทำงาน
  4. เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools
  5. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why Analysis, PM, CE, FMEA
  6. Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน 
  7. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และ เทคนิคการทำมาตรฐาน 5ส

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาคุยกับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513

Visitors: 285,540