กลุ่มหลักสูตร การสื่อสาร ประสานงาน การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง (Communication, Coordination, Presentation & Negotiation)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน 
  2. กลยุทธ์การสื่อสารและโน้มน้าว เพื่อความสำเร็จในการทำงาน สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานสมัยใหม่
  3. เทคนิคการสร้างเครือข่ายประสานงานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  4. สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 278,632