กลุ่มหลักสูตร การบริหาร และลดต้นทุน การคิด และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Cost Management & Reduction, Systematic Thinking & Problem Solving)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
  2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
  3. การบริหารงานแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน
  4. เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา 

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513

Visitors: 285,542