กลุ่มหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว การพัฒนาองค์กร และการจัดการความรู้ (Change Management, Organization Development and Knowledge Management)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. การพัฒนาองค์กร สู่ความมั่นคง 
  2. การบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จขององค์กรและตนเอง
  3. การจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ และกระบวนการทำงาน
  4. กลยุทธ์การบริหารจัดการด้วย Competency Matrix และ KM
  5. เทคนิคการพัฒนาองค์กร สำหรับ HROD มืออาชีพ

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-7387838

Visitors: 293,192