กลุ่มหลักสูตร การบริหารโลจิสติกส์ การจัดซื้อ และคลังสินค้า (Logistics, Purchasing & Warehouse Management)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาคุยกับเราสิคะ 091-738-7838, 095-853-5513

Visitors: 279,170