กลุ่มหลักสูตร ESG, PDPA, BCM & BCP, Risk Management และ ISO

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. Maintain ระบบบริหารงานอย่างไรให้ได้ผล ด้วย PDCA และหัวใจสำคัญของระบบ ISO
  2. การดำเนินระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
  3. การดำเนินระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015
  4. กลยุทธ์การบริหารคุณภาพ
  5. การรักษาระบบ ISO 9000 ด้วย TQM

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาคุยกับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513

Visitors: 296,510