กลุ่มหลักสูตร People Management, HR for Non HR, HRBP และ HR

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา
  2. เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน 
  3. บริหารคนด้วย หัวใจ บริหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
  4. เทคนิคในการพัฒนาคนสำหรับผู้นำ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
  5. ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ แบบเจ้านายชอบลูกน้องยอมรับ
  6. การบริหารคน สำหรับผู้นำยุคใหม่ 

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513

Visitors: 279,455