กลุ่มหลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ (Competency Management), Job Description, Interview

เราให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ In-house ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management : HRM) กลุ่มการสรรหาว่าจ้าง (Recruitment and Selection) และกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

 

Visitors: 125,812