กลุ่มหลักสูตร การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ และใบกำหนดหน้าที่งาน (Interview & Selection, Job Description)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน Version 4 บนพื้นฐานของ KPI และ Competency 
  2. เทคนิคการสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R
  4. เทคนิคการสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของ Competency อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามปรัชญาการบริหารของเรา 

"People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838  

Visitors: 279,170