กลุ่มหลักสูตร แรงงานสัมพันธ์ และคณะกรรมการสวัสดิการ (Employee Relations and Welfare Committee)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. ยกเครื่องเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นความผูกพันในองค์กรในยุค 4 Gen
  2. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ด้วยแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
  3. คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share 

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 290,249