กลุ่มหลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ (Welfare Committee & Employee Relations)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. ยกเครื่องเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นความผูกพันในองค์กรในยุค 4 Gen
  2. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ด้วยแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
  3. คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share 

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513

Visitors: 147,980