กลุ่มหลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ (Welfare Committee & Employee Relations)

เราสรรสร้างเทคนิคการแรงงานสัมพันธ์ยุคใหม่ในองค์กร

§ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศการทำงานที่ดี มีความสงบสุขในองค์กร ไม่เกิดปัญหาแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

  § เพื่อสร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
  § เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
  § เพื่อพัฒนาสังคมและสร้างความสงบสุขในสังคม
สนใจหลักสูตรโทรมาคุยกับเราสิคะ
Visitors: 138,278