การสร้างเครือข่ายการประสางานฯ สำนักงานเลขธิการวุฒิสภา โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

วันนี้ผมและสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญมาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิค หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับกลาง” หัวข้อเรื่อง “การสร้างเครือข่ายการประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ท่านที่สนใจสื่อการอบรมชุดนี้ สามารถโหลด เพื่อนำไปต่อยอดใช้งานในการสร้างเครือข่ายการประสานงาน เพื่อความสามัคคีกันภายในองค์กรครับ

ขอยกคุณงามความดีที่ผมได้รวมรวมองค์กรความจากแหล่งความรู้ต่างๆ และผู้รู้ทุกท่านที่เอ่นนามในสื่อการสอนครับ

ธนุเดช ธานี

Visitors: 279,460