กลุ่มหลักสูตร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนสืบทอดตำแหน่ง และการบริหารคนเก่ง (Career Path, Succession Plan, Talent Management)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ
  2. ปั้น Successor อย่างไร ให้ Success
  3. การบริหารและพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร
  4. การสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งงาน 

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 279,170