Modern Training Roadmap ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

มาคราวนี้ People Develop Center นำสื่อการบรรยายพิเศษ หัวข้อ HR Trend เรื่อง Modern Training Roadmap ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี ไปแชร์ประสบการณ์ให้ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้มาฝากกันคะ 

Visitors: 279,169