กลุ่มหลักสูตร Competency, Training Road Map, Individual Development Plan

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. กลยุทธ์การสร้างและพัฒนา Competency สู่ความสำเร็จ
  2. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการจัดทำ Training Road Map
  3. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไร ให้สอดคล้องกับ Competency และ Performance 
  4. ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513

Visitors: 147,126