กลุ่มหลักสูตร การบริหารขีดความสามารถ เส้นทางการพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Mgt., Training Road Map & Individual Development Plan)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. การพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารขีดความสามารถ (Organization Development with Competency Management)
  2. การจัดทำ Training Road Map ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  3. การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Development with IDP)
  4. ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (Modern Training Management System : Training Management Module 1)
  5.  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ Training Road Map และ Skll Matrix

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 293,192