กลุ่มหลักสูตร การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Management System)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน  (Safety Mind)
  2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
  3. การหยั่งรู้ระวังอันตราย  KYT ( Kiken Yochi Training)
  4. การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-Based Safety : BBS
  5. การประเมินความเสี่ยง" Risk Assessment "

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513

Visitors: 290,240