ที่ปรึกษาโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development Program : LDP)

เราขอนำเสนอการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ท่านสามารถสร้างและยกระดับระบบการพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการงาน บริหารจัดการคน บริหารจัดการความคิด รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้นำ ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนะรรมองค์กรที่กำหนดไว้

ด้วยประสบกรณ์ของทีมที่ปรึกษามืออาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลองโทรมาคุยกับเราสิค่ะ

คุณฐิตาภา (ไก่) Tel : 091-7387838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,460