HR Tips 3 : Career Path โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

กร็ดประสบการณ์นอกตำราเสวนาฟรี

#HR Tips 3 : Career Path
 
4 หลักเกณฑ์ (Career Path Criteria) ที่ "คุณ" ต้องกำหนดในการเลื่อนตำแหน่งงาน ที่ทำให้ผู้บริหารไม่ร้อง "เอ๊ะ!!!" พนักงานไม่ร้อง "ยี้!!!" 
1. ผลการปฏิบัติงาน (KPIs/OKRs) ที่สูงกว่ามาตรฐาน
2. มีความสามารถ (Competency) ตามตำแหน่งที่จะได้รับโปรโมต
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง
4. เป็นคนดีตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งคนที่จะได้รับการโปรโมตต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติพื้นฐานของตำแหน่งตาม JD ก่อนนะครับ  

HR ต้องนำไปเกณฑ์เหล่านี้ไปจัดทำเป็น Career Path Procedure และใบประเมินผลให้ชัดเจนนะครับ

ลองศึกษาตามภาพหรือ ppt ที่โหลดไปนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถแลกเปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์หรือสอบถามมาได้ที่ 081-9881304 ได้ครับ
Visitors: 279,169