ที่ปรึกษาระบบบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

องค์กรของท่านกำลังพบกับอุปปสรรคเหล่านี้บ้างไหม ?

 • ขาดเทคนิคและวิธีการพัฒนาระบบฝึกอบรม และพัฒนาความสามารถบุคลากร ไม่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ
 • การจัดทำระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็น Procedure หรือ SOP แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายขององค์กร วิสัยทัศน์ภารกิจ หรือกลยุทธ์องค์กร
 • จะกำหนด Training KPI ทั้งที แต่ก็มีแค่เรื่องพื้นๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม อัตราการฝึกอบรมที่จัดได้ตามแผน ฯ แต่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
 • มีการทำ Training Needs Survey แต่หัวข้อก็เดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาทุกๆปี ไม่ได้นำ Competency ใน Modern Job Description และ Work Instruction มาใช้งาน
 • มีการจัดทำ Training Road Map แล้ว แต่ไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Career Path 
 • แผนการอบรมมีแค่ Training Plan หรือ OJT Plan
 • การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมก็ทำแค่ส่งแบบประเมินไปให้หัวหน้าทราบ ไม่รู้จะติดตามผลแบบไหนดีที่เกิด Value Added ให้กับองค์กร
 • ฯลฯ 
5 ขั้นตอนหลักของการยกระดับงานฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ
 1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมทางธุรกิจ (Business Training Needs) ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ
 2. จัดทำแผนฝึกอบรม/โครงการอบรม (Competency Training Plan) ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ
 3. ออกแบบหลักสูตร/กิจกรรมการพัฒนา (Learning Design) ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ
 4. ดำเนินการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development) ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ
 5. ประเมินแผนงาน/ความสามารถบุคลากร (Competency Assessment) ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายธุรกิจ

เรามีทางออกให้ท่าน...ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถสร้างและพัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development Management System) อย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และ Competency ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้  

 

ลองโทรมาปรึกษากับ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 หรือคุยกับทีมงานของเราสิค่ะ

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 285,540