หลักสูตรยอดนิยม

หลังจากเปิดตัวสถาบันฯ ได้ 2 ปี เรามีหลักสูตรยอดนิยม ที่องค์กรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจให้การต้อนรับค่ะ และใช้บริการมากเป็นพิเศษ ได้แก่

1. การพัฒนาหัวหน้างาน สู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ (Step to Professional Leadership) 

2. ออกแบบใบกำหนดหนัาที่งานอย่างไรให้ Work (Modern Job Description) 

3. การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Engagement Team for Competitive Advantage)

4. การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Effective Engagement Team)  

5. เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายองค์กร (Strategy Performance Management System)

6. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Performance Management System for Competitive Advantage)   

7. เทคนิคการสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview and Selection Techniques)   

8. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการจัดทำ Easy Training Road Map

9. เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้นำ (Modern HR for All Leader)       

10. เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานขั้นเทพ (Superior Action Plan Techniques) 

11. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Performance Management System for Competitive Advantage)  

เราขอขอบพระคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ

Visitors: 129,179