HR Tips 6 : Career Development Talk โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

วันนี้วันฉัตรมงคล ผมมีเกร็ดประสบการณ์นอกตำราจากการพูดคุย

#HR Tips 6 : Career Development Talk
 
ผมมีเคล็ด (ไม่) ลับ มาฝากกันครับ

จะทำงานแบบ HR มืออาชีพ ต้อง "เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา" ก่อนนะครับ

 • เข้าใจความต้องการความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อ HR
 • เข้าใจปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงขององค์กร และ HR
 • เข้าใจระบบ วิธีการ เครื่องมือ และเทคนิคด้าน HR
 • เข้าถึงบุคลากร 3 ระดับ
 • เข้าถึงการสื่อสารประสานงาน
 • เข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยี
 • พัฒนาบุคลากร
 • พัฒนาระบบงาน
 • พัฒนาองค์กร

เมื่อเราเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนาแล้ว ก็ต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สนับสนุนความมั่นคงขององค์กร 3 เรื่องหลัก

 1. HR Business Partner & Proactive
 2. HRM & HRD System Design
 3. HR Transformative Leadership 

ลองศึกษาตามภาพหรือ ppt ที่โหลดไปนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือสอบถามมาได้ที่ 081-9881304 ได้ครับ

Visitors: 285,539