HR Tips 4 : Training Road Map โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

เกร็ดประสบการณ์นอกตำราเสวนาฟรี

#HR Tips 4 : จัดทำ Training Road Map อย่างไรให้  work
 
พี่น้องชาว HR หลายคนทำ TRM มาหลายสิบปีแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ วันนี้ผมมีเคล็ด (ไม่) ลับ มาฝากครับ
 
สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การวิเคราะห์และกำหนด Competency ผมใช้หลักการวิเคราะห์ง่าย ๆ ดังนี้
1. หลักของ ISO/IATF เน้นไปที่ "ความรู้ หรือ ทักษะ" ที่จำเป็นในการทำงาน โดยเฉพาะ Competency ที่เป็นความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย (KPIs / OKRs) และการทำงาน (JD) 
2. Competency คือ ขีดความสามารถ ไม่ใช่หน้าที่งาน (Job) ที่เขาทำครับ
 
จากนั้นก็นำมาจัดทำเป็นแต่ TRM ว่าแต่ละตำแหน่งต้องพัฒนา Competency ใดบ้าง พัฒนาให้มีขีดความสามารถระดับไหน และต้องพัฒนาเมื่อไร
 
ต่อมาก็ประเมินหาช่องว่างความสามารถ (Competency Gap) แล้วจัดทำเป็น IDP หรือ Succession Plan ในการพัฒนา
 
วิธีพัฒนา Competency ซึ่งมีหลายสิบวิธี แต่ถ้าเราใช้หลัก 3E ในพัฒนาให้ครบทั้ง 3E จะช่วยให้เขามีขีดความสามารถตามที่คาดหวังได้ ไม่ใช่พึ่งแต่การอบรมนะครับ
Education (10%) เช่น การอบรม การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฯ
Exchange (20%) เช่น การโค้ชชิ่ง OJT ฯ
Experience เช่น การมอบหมายโครงการ การฝึกปฏิบัติ ฯ
 
สุดท้ายก็ติดตามประเมินผลการพัฒนาที่ Result ของขีดความสามารถแบบ 4 ระดับครับ
ระดับที่ 1 มีขีดความสามารถที่เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ระดับที่ 2 มีขีดความสามารถระดับที่พอปฏิบัติงานได้ แต่ต้องมีผู้อื่นคอยควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ
ระดับที่ 3 มีขีดความสามารถในการปฏิบัติได้ดี ชำนาญหรือเชี่ยวชาญ
ระดับที่ 4 มีขีดความสามารถที่ปฏิบัติได้ดี และถ่ายทอดผู้อื่นได้

ลองศึกษาตามภาพหรือ ppt ที่โหลดไปนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถแลกเปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์หรือสอบถามมาได้ที่ 081-9881304 ได้ครับ
Visitors: 279,166