หลักสูตรที่ปรึกษา HR

ออกแบบหลักสูตรโดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา       ผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HRD & HROD ผู้มีประสบการณ์จากองค์กร ชั้นนำระดับประเทศ

สถาบันฯ พร้อมแล้วในการเปิดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้าน HR ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการ เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อปั้นที่ปรึกษารุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและการทำงานจริงขององค์กร 4 หลักสูตร

  1. ที่ปรึกษาการจัดทำเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (Training Road Map Consultant)
  2. ที่ปรึกษาการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ               (Career Path Consultant) 
  3. ที่ปรึกษาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน                              (Succession Plan Consultant) 
  4. ที่ปรึกษาการบริหาร KPIs                                                          (KPIs Management Consultant) 

หาก "คุณ" เป็นคนหนึ่งที่สนใจงานที่ปรึกษา วิทยากร หรือเป็น HR มืออาชีพ ที่วางและพัฒนาระบบได้อย่างเป็น    รูปธรรม และใช้ปฏิบัติได้จริง

โทรหาเราสิค่ะ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com  

Visitors: 279,169