คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงานกด Like ฝ่ายบริหารกด Share

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

 

คณะกรรมการสวัสดิการฯยุคใหม่ ไม่ใช่รู้แก่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ แต่ต้องรู้หน้าที่ "ปรึกษา เสนอแนะ ตรวจตรา" และ

...ควรมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) 

...มีเทคนิคในการดำเนินการประชุม

...มีเทคนิคในการสื่อสาร

...และมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสวัสดิการที่บริษัทฯ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN แก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างครับ


...หวังว่าประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์กันนะครับ

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

Visitors: 279,170