การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent Management

ธนุเดช  ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

"พนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent) เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งในการนำมาซึ่งความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และอยู่รอดขององค์กร การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ในการดึงดูด พัฒนา รักษา และใช้ประโยชน์พนักงานที่มีความสามารถสูงต้องมีความแตกต่างจากการบริหารพนักงานธรรมดาทั่วไป”

ผมขอฝาก 7 กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง ให้ลองนำไปพิจารณาและต่อยอดกันครับ 

กลยุทธ์การสรรหาคนเก่ง :

1) การวิเคราะห์หาคนเก่งภายใน และสรรหาดึงดูดคนเก่งภายนอกมาร่วมงาน 

 

กลยุทธ์ด้านพัฒนา และใช้คนเก่ง : 

2) การลงทุนพัฒนา Competency คนเก่ง ตาม Training Road Map และเพิ่มจำนวนคนเก่ง

3) การถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ของคนเก่ง 

4) การจัดวางงานให้เหมาะสม และประสานความสามารถของคนเก่งแต่ละคน

 

กลยุทธ์รักษาคนเก่ง :

5) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานคนเก่งอย่างเป็นระบบ

6) การบริหารค่าจ้างสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของคนเก่งที่แตกต่าง

7) การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

 

สงสัยรายละเอียดประเด็นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

Visitors: 290,249