ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPI และ Competency

แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่างในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี / รักษาการ / ทดลองงาน โดยใช้ KPI และ Competency เป็นตัวประเมินลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับ

Visitors: 285,539