หาญ สานใจผูกพัน (Effective Engagement Team) : HARN Engineering Solutions รุ่นที่ 2 จำนวน 2 วัน

ไม่ใช่ Team Building แต่เป็น Effective Engagement Team ที่จะร่วมกันการสร้าง การให้ และรับความรู้สึกดีๆ ตลอดการสัมมนา ใน Seminar Process แบบ “4ส” ของ Modern Team Building Model คือ สาระ (Concept & Theory) ส่วนร่วม (Participate) สุขสนุกสนาน (Happy &Enjoy) และสร้างสรรค์ (Implementation) ด้วยระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบ “Adult Learning Center” ผ่านเกมและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม

Visitors: 285,540