เทคนิคการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานที่ได้ผล : Shinkawa Manufacturing Asia

หลักสูตรเข้มข้นที่ลูกค้าจัดเสริมสร้างทักษะให้แก่ GM, Manager และ Asst. Manager ค่ะ

Visitors: 278,630