หัวหน้างานยุคใหม่ต้องบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ

หัวหน้างานยุคใหม่ต้อง บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ

 

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

  

Q : จำเป็นด้วยหรือที่องค์กรต้องพัฒนาทักษะของหัวหน้างานให้บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ ?

A : ผมบอกได้เลยครับว่า “มีความจำเป็นมากๆ เพราะหัวหน้างานทุกระดับ เป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงนโยบายและขับเคลื่อนคนให้ทำงานไปสู่เป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ให้เกิดผลสำเร็จจริง ซึ่งหัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี Competency ในการบริหารงาน และบริหารคนครับ

 

Q : อ้าว ! แล้วอย่างนั้นทักษะการบริหารงานใดบ้างที่เป็นพื้นฐานที่หัวหน้าต้องมี ?

A : จากประสบการณ์ที่ผมได้รับเชิญไปถ่ายทอดไม่ว่าองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานในเรื่อง การวางแผนงานและกำหนดเป้าหมาย, การสอนงาน, การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน, การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ, การประชุม และการปรับปรุงงานครับ

 

Q :เรื่องภาวะผู้นำเป็นเรื่องเดียวที่ต้องพัฒนาหัวหน้างานหรือ ?

A : ในการทำงานกับคนในองค์กรมีหลายเรื่องที่ต้องพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน แต่จากประสบการณ์องค์กรในบ้านเราจะเน้นเรื่อง ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม, การสื่อสารและประสานงาน, การจูงใจ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศความผูกพันในองค์กรครับ

 

Q : หลายองค์กรก็พัฒนาทักษะของหัวหน้างานครบทุกเรื่องที่บอกมาแล้วนะ...แต่ทำไมยังมีปัญหาเรื่องคนยังมีอยู่ ?

A : ก็เราหลงทางในการพัฒนาครับ...หนึ่งในพื้นฐานที่ผู้นำทุกองค์กรควรมีก่อนจะมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) คือ การน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาปรับใช้ในชีวิตการทำงานครับ

ในการบริหารคนหัวหน้างานยุคใหม่ ต้อง "เข้าใจคน" ความต้องการและปัญหาของลูกน้อง รวมทั้งธรรมชาติและความแตกต่างของคน

หัวหน้างานยุคใหม่ ต้อง "เข้าถึงคน" เพื่อให้เกิดความเป็นมิตร เป็นพี่เป็นน้อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความเชื่อใจ ได้รับความไว้วางใจ

แล้วหัวหน้างานค่อย "พัฒนาลูกน้อง” ครับ แบบนี้จึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งลูกน้องก็มี 4 ประเภท คือ STAR, NATO, NGO และ DEAD WOOD ซึ่งหัวหน้าต้องหันกลับมาพัฒนาทักษะของตนในการบริหารลูกน้องทั้ง 4 ประเภทให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและสถานการณ์ครับ

ผมเชื่อว่าเราบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ ได้ไม่ยากครับ ผมขอเอาใจช่วยครับ...สู้ๆๆ

 

"People Develop Business Develop"

Visitors: 279,173