การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0 (HR 4.0) : ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบางขุนเทียน

หากโทรศัพท์มือถือของเรายังเป็น 1G-3G แต่ระบบสัญญาณเครือข่ายเป็น 4G...สัญญาณดีจะมีประโยชน์อะไร

ถ้างาน HR ในองค์กรของท่านยังเป็น 1.0-3.0 แล้ว HR 4.0 จะมีประโยชน์อะไรครับ ?

ดังนั้น เราต้องปรับระบบงาน HRM & HRD ของเราให้เป็นมาตรฐานมี Value Added ในสายตาของ Stakeholder ก่อน แล้วเอาระบบ HR 4.0 มาเป็น Tools ครับ

ขอขอบคุณชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบางขุนเทียนที่ให้เกียรติเชิญผมมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0” (HR 4.0) ครับ

ท่านที่สนใจสื่อการบรรยายพิเศษนี้ สามารถดาวโหลดได้ฟรี

"People Develop Business Develop"

Visitors: 279,459