เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 : THAI NOK

 เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆ ค่ะ ก่อนเข้าสู่การอบรม คณะผู้บริหาร Thai NOK น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและในหลักสูตรมีการน้อมนำพระราชดำรัส "จงเป็นน้ำครึ่งแก้ว เพื่อเรียนรู้ได้ตลอด" และ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เข้าสู่การอบรมค่ะ

Visitors: 279,459