ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้กลายเป็นพลังแห่งความสำเร็จ : Hidaka Yookoo Enterprises (หลักสูตรที่ 2)

องค์กรธุรกิจอายุ 88 ปี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรค่ะ แถมผู้บริหารชาวญี่ปุ่นยังให้ความสนใจเข้าร่วมการเรียนรู้ด้วย

Visitors: 279,459