การออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 1 : Tangying Wattana

งานนี้ CEO และ CFO เข้าร่วมการอบรมทั้งวัน อบรมเสร็จประชุมทีมงานปรับ Corporate KPIs ทั้งทีเลยค่ะ

Visitors: 279,170