เทคนิคการสัมภาษณ์งานยุคใหม่  โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

เทคนิคการสัมภาษณ์งานยุคใหม่
โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี 
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th
 

พูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์งาน...ผมมีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าให้ฟังครับ

เวลาสัมภาษณ์งาน หลังจากที่ผมให้ผู้สมัครแนะนำตัวเสร็จแล้ว ผมจะจดโน๊ตย่อเพื่อใช้คำถามประเภทเจาะลึกในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ (ไม่ใช่สิ่งที่อยากรู้) เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ความรู้ ทักษะ ลักษณะ และพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ รวมทั้งมุมมองแนวคิดที่ HR ชอบเรียกว่า ทัศนคติ เรียกว่าทุกอย่างที่เขาพูดเรานำมาตั้งเป็นคำถามกลับเพื่อทวนสอบเขาได้ทุกๆ เรื่อง คำถามประเภทนี้คล้ายๆ กับสว่านที่เจาะเข้าไปที่เนื้อไม้หรือหิน เพื่อกระเทาะค้นหาความเป็นจริง แบบ "Why-Why"

ถ้าเป็นเรื่องประสบการณ์ผมนิยมถามด้วยคำถาม "3K" คือ Know what-Know why-Know how แบบ "เชิงพฤติกรรมการทำงาน" โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เขาทำงานด้วยคำถามแบบปลายเปิด ไม่ใช่ถามแล้วตอบว่า "ใช่ หรือ ไม่ใช่" เช่น

ผู้สัมภาษณ์ : จากประสบการณ์ที่ผ่านในบริษัท A น้องเคยรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างครับ ? (Know what)

ผู้ถูกสัมภาษณ : ที่บริษัท A ดิฉันรับผิดชอบในเรื่องการอบรมและพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ระดับพนักงานถึงระดับผู้บริหารค่ะ

ผู้สัมภาษณ์ : ดีมากเลยครับ ตรงกับคุณสมบัติที่บริษัทของเราต้องการอยู่เลยครับ แล้วการฝึกอบรมและพัฒนาหัวหน้างานบริษัท A ทำไปเพื่ออะไรครับ ? (Know why)

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : ที่บริษัท A จัดอบรมพัฒนาหัวหน้างานให้รู้ในบทบาทหน้าที่งาน และเพิ่มเติมความรู้ รวมทั้งทักษะในการบริหารงานและบริหารคน ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละแผนกไปสู่เป้าหมาย หรือ KPI ที่กำหนดไว้คะ...โดยหัวหน้างานเราถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญที่มีส่วนในการสอนงาน มอบหมายงาน ควบคุมและติดตามงานให้ทีมงานทำงานอย่างเต็มความสามารถคะ

ผู้สัมภาษณ์ : ที่บริษัทเก่าของน้องทำงานฝึกอบรมและพัฒนาหัวหน้างานอย่างเป็นระบบมากๆ แล้วเขามีขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาอย่างไรบ้างครับ ? (Know how)

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : ในการพัฒนาหัวหน้างานจะเริ่มจากการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งหลายวิธีการ เช่น นโยบายของผู้บริหาร, ปัญหาในการทำงาน แต่ที่สำคัญเราจะใช้ Competency มาเป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนา โดยเฉพาะ Managerial Competency คะ อาทิเช่น การวางแผนงานและการกำหนดเป้าหมาย การสอนงาน ทักษะหัวหน้างาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เป็นต้น...จากนั้นก็นำทำจัดทำเป็น Training Plan ในแต่ละปี...แล้วนำมาออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับปัญหาและอุปสรรคขององค์กร...ต่อจากนั้นก็ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงาน...สุดท้ายก็ติดตามและประเมินผลของการฝึกอบรมคะ

ผมเชื่อว่าเราคงพอได้แนวทางในการสัมภาษณ์ยุคใหม่แล้วนะครับ 

ผมเชื่อว่าเราคงเดาออกนะครับ ว่าน้องคนนี้จะได้งานหรือไม่ ?

ขอตัวไปพัฒนาหลักสูตรก่อนนะครับ คราวหน้าผมจะทยอยแชร์ประสบการณ์อีกนะครับ ฝากติดตามและเสนอแนะได้นะครับ

 

"People Develop Business Develop"

Visitors: 279,166