7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่นักสัมภาษณ์งานมืออาชีพ

7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่นักสัมภาษณ์งานมืออาชีพควรทำ 

 
โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี 
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ..ที่ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ HR ควรทำ

1. 
การวางแผนก่อนการสัมภาษณ์ เป็นการเตรียมตัว เตรียมคำถาม เตรียมสถานที่ เตรียมกำหนดการสัมภาษณ์ กำหนดรูปแบบ วิธีการ และเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ รวมทั้งศึกษาประวัติผู้สมัครงาน และหลักฐานต่างๆ เช่นวุฒิการศึกษา ซึ่งมีการรับจ้างปลอมวุฒิกันมากตามเวป


2. สร้างบรรยากาศ ควรมีแนะนำตัวคณะกรรมการสัมภาษณ์แต่ละท่าน และเริ่มสร้างบรรยากาศการพูดคุยแบบสบายๆเป็นกันเอง เช่น การเดินทาง เรื่องงานอดิเรก ฯ เพื่อให้ผู้สมัครคลายกังวล และเปิดเผยตัวตนให้มากที่สุด เราจะได้วิเคราะห์ว่าเขาเหมาะกับองค์กรของเราหรือไม่ แล้วเหมาะกับงานใด

3. ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แนะนำตัว และประสบการณ์ และบันทึกเรื่องที่สนใจหรือประเด็น เพื่อเตรียมสัภาษณ์แบบเจาะลึกในสิ่งที่ต้องการทราบหรือมีข้อสังเกต

4. จากนั้นก็เข้าสู่การตั้งคำถาม 
ซึ่งผมใช้อยู่ 5 เทคนิค คือ

4.1) ถามเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ หรือที่เราเรียกว่า competency 
4.2) ถามแบบปลายเปิด ที่ให้โอกาสเขาแสดงความคิด
4.3) ตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม โดยใช้หลัก STAR
4.4) ถามแบบ 3K คือ know what, know why และ know how
4.5) ใช้คำถามแบบ Why Why เพื่อเจาะลึกหรือเค้น


5. เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สอบถามสิ่งที่เขาต้องการรู้เกี่ยวกับบริษัท งานที่รับผิดชอบ KPI ของงานช่วงทดลองงาน สวัสดิการ ฯ ถ้าเขาไม่ถามเราก็ต้อง PR บริษัทครับ

6. ปิดการสัมภาษณ์ ด้วยการกล่าวขอบคุณที่สละเวลามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วแจ้งระยะเวลาที่จะติดต่อกลับไป

7. ประเมินผลระดับความสามารถผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงานแต่ละระดับ

 


มาถึงตอนนี้ท่านคงได้แนวปฏิบัติไปปรับในการสัมภาษณ์ให้มีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

หวังว่าประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์กันนะครับ

 

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

Visitors: 279,166