เจ้าหน้าที่สอบประเมินรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล (Examiner) TPQI ร่วมกับ PMAT

อีกภาระกิจเพื่อสังคมวิชาชีพ HR ของ อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) ที่เข้าอบรม "แนวทางการประเมินสมรรถนะเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ" (Examiner) จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแอนดา ถนนรามคำแหง คะ

ขณะนี้ทาง PMAT ในฐานะ CB ที่ให้การรับรองฯ กำลังเปิดรับสมัครชาว HR เพื่อประเมินและรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล (ปิดรับสมัครวันที่ 8 ก.ค. 59) ดังนี้

~> HR Practitioner (HRP) คุณวุฒิระดับ 3 (อายุงาน HR ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
~> HR Professional (PHR) คุณวุฒิระดับ 4 (อายุงาน HR ไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

ผู้สนใจขอรับการประเมินดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pmat.or.th/hrci/index.php?registerOnline นะครับ

Visitors: 290,240