กำแพงใจที่ทำให้พนักงานรักองค์กรลดลง

กำแพงใจที่ทำให้พนักงานรักองค์กรลดลง

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

  

กำแพงใจ...ที่เป็นมูลเหตุทำให้พนักงานรักองค์กรที่ทำงานอยู่ลดลงมีหลายสาเหตุ อาทิเช่น 
...ผู้บริหาร/หัวหน้าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 
...ระบบการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 
...รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม  

...ทำงานที่ตนเองไม่ได้ชอบ 
....ความสัมพันธ์ในทีมไม่ดี 
...อื่นๆ ฯลฯ

...หนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นได้ ก็คือ 
1) พัฒนาความผูกพันทางใจในองค์กร (Employee Engagement) ให้เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง
2) แล้วนำความผูกพันที่มีต่อกัน ไปสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร (Organization Awareness) โดยให้ผู้บริหารและหัวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดี มีการสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความเป็นธรรม ฯ
3) จากนั้นก็ต่อยอดพัฒนาพนักงานให้รู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงานอยู่ (Sense of Business Ownership) ได้มีโอกาสทำที่เขารัก และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
4) แล้วยกระดับให้เขารู้สึกว่าตนเองรักและเป็นเจ้าของงานของตนเอง (Job Ownership) ตั้งใจ ทุ่มเททำงานอย่างสุดฝีมือ และรับผิดชอบต่อผลงาน

โดยต้องเริ่มต้นให้ถูกทาง ด้วยการพัฒนาที่หัวใจผู้บริหาร -> หัวหน้างาน -> พนักงาน ตามลำดับครับ

มาถึงตอนนี้คงพอได้แนวปฏิบัตินอกตำราไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรแล้วนะครับ" People Develop Business Develop "

Visitors: 279,166