จะทำอย่างไรให้พนักงานรักองค์กรดีหนอ ?

จะทำอย่างไรดีที่จะทำให้พนักงานรักองค์กร ? 

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

มีหนทางใดบ้างที่จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของตนเอง (Job Ownership) รักและทุ่มเทในการทำงาน ให้ผลงานออกมาดี ???


...จากประสบการณ์นอกตำราของผม เคยทำอยู่ 5 แนวทาง ดังนี้ครับ
1. ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องให้ความสำคัญกับตัวของพนักงานก่อนเป็นอย่างแรก 
2. จากนั้นก็ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ไม่ปิดกั้นความเห็น 
3. มอบหมายอำนาจในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาให้ระดับหนึ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตามความสามารถ (Competency) 

4. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองทั้ง Functional KPI และ Individual KPI รวมทั้งเป้าหมายในการทำงานในแต่ละเรื่อง 
5. ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องเชื่อมโยงงานของพนักงานตามบทบาทหน้าที่ ให้พนักงานมองเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเข้ากับเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร

เราลองนำแนวปฏิบัตินี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรของท่านนะครับ...แล้วผลงานและบรรยากาศในการทำงานจะเปลี่ยนไปครับ

ท่านใดมีประสบการณ์อย่างไรแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับ 

Visitors: 279,169